Rockwool Moss søker om endret tillatelse (2019/2235)

Rockwool Moss i Østfold søker om endringer i tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven. Bedriften, som produserer steinull/isolasjonsmateriale, skal erstatte sin koksfyrte smelteovn med en elektrisk ovn. Hovedformålet er å redusere utslipp av CO2.

Tiltaket vil redusere utslippet av svoveldioksid (SO2). Tiltaket medfører noen nye utslipp i form av ammoniakk (NH3) og lystgass (N2O) fra smelteovnen. I dag er det allerede et tillatt utslipp av ammoniakk fra andre deler av prosessen. For at det totale utslippet fra fabrikken ikke skal øke, vil de eksisterende utslippene av ammoniakk og lystgass reduseres. På grunn av endrede krav til håndtering av bl.a. råvarer til bruk i ny ovn forventes det mindre støv og støygenerering ved bedriften.

Ombygningen er planlagt våren og sommeren 2020, med oppstart av ny ovn i tredje kvartal 2020.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-6 skal forurensningsmyndigheten før vedtak treffes, gi allmennheten anledning til å uttale seg.

Miljødirektoratet ber om å få eventuelle uttalelser til søknaden innen 1. september 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, eller per e-post til post@miljodir.no. Vennligst merk brev eller e-post med 2019-2235.

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.  

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Moss kommune

16.09.19

Privat

06.09.19

Tema

Relaterte lenker