Industri

Her finner du aktuelle saker om søknader fra landbasert industri i Norge som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Fiven Norge AS Lillesand søker om endring av tillatelsen (2019/1161)

Fiven Norge AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av... 20.11.19

Tschudi Arctic Transit AS søker om endret tillatelse (2019/962)

Tschudi Arctic Transit AS (TAT) søker om endring av tillatelse til forurensende virksomh... 21.10.19

Teknologisenter Mongstad (TCM) søkjer om endring av tillating (2019/236)

Teknologisenter Mongstad (TCM) har løyve til verksemd etter forureiningslova frå... 20.09.19

Gyproc søker om endring av tillatelse (2019/224)

Saint-Gobain Byggevarer AS Gyproc (heretter Gyproc) på Øra i Fredrikstad i Østfold søker... 06.09.19

Fortum Oslo Varme AS søker om endring i tillatelsen (2019/1731)

Fortum Oslo Varme AS ' anlegg på Klemetsrud behandler restavfall fra næring og husholdni... 21.08.19

Rockwool Moss søker om endret tillatelse (2019/2235)

Rockwool Moss i Østfold søker om endringer i tillatelse til forurensende virksomhet ette... 21.06.19

The Quartz Corp søker om endret tillatelse (2019/259)

The Quartz Corp AS på Drag i Tysfjord kommune i Nordland produserer høyren kvarts.... 21.06.19

SafeClean søker om behandling av farlig avfall (2019/5178)

SafeClean i Høyanger i Sogn og Fjordane søker om tillatelse etter forurensningsloven til... 29.05.19

TPI Norway AS søker om økt produksjon (2019/3807)

TPI Norway AS i Kragerø i Telemark søker om økt produksjon i tillatelsen til virksomhet... 08.05.19

Denofa søker om endring i tillatelse (2019/1663)

Denofa søker om endring av rammer i utslippstillatelsen etter forurensningsloven.   Deno... 08.05.19

3B-Fibreglass søker om økte utslipp (2019/227)

3B-Fibreglass Norway AS er lokalisert på Tollnes industriområdet i Birkenes kommune i... 26.04.19

Saint-Gobain Ceramic Materials søker om utslipp (2019/1161)

Saint-Gobain Ceramic Materials produserer og videreforedler silisiumkarbid på Norheim... 23.04.19

Rockwool søker om produksjonsøkning (2019/246)

Rockwool Trondheim planlegger å øke produksjonen av steinull fra 30.000 tonn per år til... 12.04.19

Helse Sør-Øst RHF søker om graving på Brakerøya (2018/9423)

Helse Sør-Øst RHF søker om tillatelse til graving i forurenset grunn og gjenvinning av... 02.04.19

Sør-Norge Aluminium søkjer om auka produksjon (2019/1042)

Gjennomgang av løyve til verksemd etter forureiningslova og søknad om auka produksjon fr... 28.02.19

Forsvarsbygg søkjer om verksemd på Mjølfjell–Brandset (2019/2124)

Forsvarsbygg søkjer om løyve til forureinande verksemd etter forureiningslova for... 25.02.19

Microbeads AS søker om utslipp til luft (2019/241)

Microbeads AS er lokalisert på industriområdet til Dynea AS i Skedsmo kommune i Akershus... 19.02.19

Forsvarsbygg søkjer om verksemd på Sikveland-Jolifjell (2019/1985)

Forsvarsbygg søkjer om revidert løyve til forureinande verksemd etter forureiningslova f... 13.02.19

Forsvarsbygg søker om virksomhet på Drevjamoen (2019/1768)

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven fo... 08.02.19

Forsvarsbygg søker om virksomhet i Lieslia (2019/1656)

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet for Lieslia skyte- og... 06.02.19

Borregaard AS søker om utslipp fra ny tørke for lignin (2019/313)

Borregaard AS planlegger å doble tørkekapasitet for lignin i Sarpsborg i Oslo og Viken. ... 23.01.19

Gjennomgang av tillatelsen til Boliden Odda AS (2016/1086)

Boliden Odda AS har tillatelse til utslipp fra virksomheten etter forurensningsloven.... 10.12.18

Oslo kommune søker om opprydding på Langøyene (2013/1131)

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har søkt om tillatelse etter... 28.11.18

Silva Green Fuel AS søker om tillatelse etter forurensingsloven (2016/10530)

Silva Green Fuel AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven til et... 12.11.18

ARISE (ADRS) søkjer om gjenvinning og resirkulering (2018/8747)

ARISE Dynamic Rig Supply AS har søkt om løyve etter forureiningslova til å etablere anle... 05.11.18

REEtec AS søker om tillatelse til utslipp (2018/10150)

Industriselskapet REEtec AS har utviklet en teknologi for separasjon og fremstilling av... 27.09.18

Inovyn søker om endret tillatelse (2016/1921)

Inovyn Norge AS, PVC-fabrikken søker om endring av tillatelse til virksomhet etter... 25.09.18

Bergmesteren Raudsand AS søker om behandling og deponering av bunnaske (2018/8774)

Bergmesteren Raudsand AS søker om å behandle og deponere bunnaske på Raudsand i Nesset... 24.09.18

GE Healthcare AS søker om økt produksjon (2016/149)

GE Healthcare AS avd. Lindesnes produserer jodbaserte røntgenkontrastmidler,... 21.09.18

Herøya Industripark AS søker om tiltak i sjø (2016/304)

Herøya Industripark AS søker om etablering av ny kai og tiltak i sjø i Porsgrunn kommune... 13.09.18

Isak D. Westgaard AS søker om behandling av isolerglassruter (2017/11271)

Isak D. Westgaard AS søker Miljødirektoratet om tillatelse etter forurensningsloven til ... 07.09.18

Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn (2013/2348)

Kystverket søker om tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften § 22... 07.09.18

Tizir søker om endring av tillatelse (2016/929)

Tizir Titanium & Iron AS (Tizir) i Odda kommune i Hordaland, har søkt Miljødirektoratet ... 28.08.18

Hav Line AS søker om utslippstillatelse for slakteskipet "Norwegian Gannet" (2018/5048)

Hav Line AS søker om tillatelse etter forurensningsloven § 11 til utslipp av renset... 26.07.18

Washington Mills søker om revidert tillatelse (2016/382)

Washington Mills AS produserer og videreforedler silisiumkarbid på Grønøra havn- og... 29.06.18

Alexela Sløvåg AS søker om tidsbegrenset tillatelse (2016/3938)

Alexela Sløvåg AS har i søknad av 24. april 2018 søkt Miljødirektoratet om tillatelse ti... 01.06.18

Forsvarsbygg søker om tiltak på Bodø flystasjon (2018/5860)

Forsvarsbygg søker om å få gjennomføre tiltak i forurenset grunn på fire lokaliteter på... 05.06.18

EverZinc søker om utslipp av støv og metaller til luft (2016/1358)

EverZinc Norway AS i Larvik behandler skrapsink for gjenvinning av sink. Bedriften... 15.05.18

Statoil ASA Stureterminalen søker om endringer (2016/3578)

Miljødirektoratet skal revidere vilkårene i tillatelsen for Statoil ASA Stureterminalen ... 13.04.18

Omya Hustadmarmor søker om støvutslipp (2016/1343)

Omya Hustadmarmor AS har i søknad av 20. mars 2018 søkt Miljødirektoratet om tillatelse... 09.04.18