Vesterhav Syd og Vesterhav Nord offshore vindkraftverk - varsel etter Espoo-konvensjonen (2019/8262)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord offshore vindkraftverk utenfor kysten av Danmark. Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger

Dersom myndigheter eller andre berørte har merknader til planene og om mulige miljøvirkninger for Norge, finnes saksdokumentene i høyremenyen.

Uttalelser sendes til Miljødirektoratet på post@miljodir.no med kopi til mari.lise.sjong@miljodir.no, og merkes med 2019/8262. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 12. august 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker