Regional plan for Norra Lappland i Finland (2017/7100)

Miljødirektoratet er blitt informert av finske myndigheter om oppstart av arbeidet med regional plan for Norra Lappland. Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende virkninger, og den tilhørende Kiev-protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger.

Dersom berørte parter ønsker å delta i prosessen finnes saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse på denne siden. Høringsdokumentene finnes i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn uttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 30. juli 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker