Notification regarding revision of the Danish statutory order on noise from wind turbines

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger. 

Danske myndigheter har vurdert at planene ikke vil medføre vesentlige virkninger for Norge, men åpner likevel for at norske myndigheter kan avgi høringsuttalelse til lovforslaget. 

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Uttalelser skal sendes til post@miljodir.no, med kopi til mari.lise.sjong@miljodir.no og hanne.hegseth@miljodir.no.

Det er også mulig å sende uttalelse til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Frist for å gi tilbakemelding er 26. august 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser