Norfolk Boreas Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/12792)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Norfolk Boreas Offshore Wind Farm utenfor kysten av Norfolk i England. Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Engelske myndigheter har vurdert at planene ikke har vesentlige virkninger for norske interesser. Dersom myndigheter eller andre berørte likevel har merknader til planene og om mulige miljøvirkninger for Norge, finnes sammendrag av planene i høyremenyen. Dersom det er ønskelig å få tilsendt grunnlagsdokumentene, vennligst kontakt mari.lise.sjong@miljodir.no.

Uttalelser sendes til Miljødirektoratet på post@miljodir.no med kopi til hanne.hegseth@miljodir.no.og mari.lise.sjong@miljodir.no. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 30. november 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker