Mangslid vindkraftverk i Torsby kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/11848)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for vindkraftanlegget Mangslid i Torsby kommune i Värmland i Sverige. Forslaget omfatter opptil 34 vindturbiner med en totalhøyde på 250 m. Anlegget planlegges ca. seks km fra grensen til Norge (Åsnes og Grue kommuner).

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Dersom myndigheter eller andre berørte ønsker å delta i den videre prosessen knyttet til vindkraftanlegget, har synspunkter på hva som bør inngå i den kommende konsekvensutredningen eller for øvrig har merknader til planene, finnes saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse på denne siden. Høringsdokumentene finnes i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn uttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er forlenget til 30. april 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Espen Granberg

04.05.18

Firma: Espen Granberg

Wenche Lindberg

04.05.18

Firma: Wenche Lindberg

Ole Kjellberg

02.05.18

Firma: Ole Kjellberg

Naturogeiendom - Knut Arne Gjems

02.05.18

Firma: Naturogeiendom - Knut Arne Gjems

Marit Dahl

02.05.18

Firma: Marit Dahl

Naturvernforbundet i Nes

02.05.18

Firma: Naturvernforbundet i Nes

Hagelaget Skogen

02.05.18

Firma: Hagelaget Skogen

Torkell Snellingen

02.05.18

Firma: Torkell Snellingen

Åsmund Aaseth

02.05.18

Firma: Åsmund Aaseth

Kongsvinger kommune

02.05.18

Firma: Kongsvinger kommune

Finnkulturforening

02.05.18

Firma: Finnkulturforening

Natur eller Vindkraft - Bevar Finnskogen

02.05.18

Firma: Natur eller Vindkraft - Bevar Finnskogen

Inger Brita Ørmen

02.05.18

Firma: Inger Brita Ørmen

Snefrid og Ragnar Reutz-Håkenstad

02.05.18

Firma: Snefrid og Ragnar Reutz-Håkenstad

Ulf Erik Gjems

02.05.18

Firma: Ulf Erik Gjems

Jon Rønningen

02.05.18

Firma: Jon Rønningen

Eidskog kommune

30.04.18

Firma: Eidskog kommune

Kommuneoverlege for Grue, Åsnes og Våler

30.04.18

Firma: Kommuneoverlege for Grue, Åsnes og Våler

Grue kommune

30.04.18

Firma: Grue kommune

Herdis Bragelien

30.04.18

Firma: Herdis Bragelien

Torstein Hervland

30.04.18

Firma: Torstein Hervland

FNF-Hedmark: Innspill Mangslid vindkraftverk

30.04.18

Firma: FNF-Hedmark

La Naturen Leve (LNL)

26.04.18

Firma: La Naturen Leve (LNL)

Torunn Tangen, Grue Finnskog

26.04.18

Firma: Torunn Tangen, Grue Finnskog

Finnskogen Natur & kulturpark

24.04.18

Firma: Finnskogen Natur & kulturpark

Åse Nyeng

24.04.18

Firma: Åse Nyeng

Elverum: Mangslid vindkraft

20.04.18

Firma: Elverum

Granli historielag

20.04.18

Firma: Granli historielag

Privat: Vindkraft på Finnskogen

19.04.18

Firma: Privat

Åsnes kommune

16.04.18

Firma: Åsnes kommune

Skogfinske interesser i Norge

16.04.18

Firma: Skogfinske interesser i Norge

Hedmark fylkeskommune

16.04.18

Firma: Hedmark fylkeskommune

Åsnes kommune

16.04.18

Firma: Åsnes kommune

Finnkulturforening

16.04.18

Firma: Finnkulturforening

Gjems

16.04.18

Firma: Gjems

Alstad

16.04.18

Firma: Alstad

Smedshaug

16.04.18

Firma: Smedshaug

Skogfinsk museum

16.04.18

Firma: Skogfinsk museum

Relaterte lenker