Hornsea Project Three Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1109)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Hornsea Project Three Offshore Wind Farm utenfor kysten av Norfolk i England. Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Dersom myndigheter eller andre berørte har merknader til planene og om mulige miljøvirkninger for Norge, finnes saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn uttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 24. februar 2017.

 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker