Forslag til arealplan for svenske havområder (2018/6850)

Svenske myndigheter har utarbeidet forslag til arealplan for svenske havområder. Planene skal være retningsgivende, kan omfatte reguleringer som begrenser aktivitet i bestemte geografiske områder og skal bidra til bærekraftig utvikling. Planforslagene er nå på høring.

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende virkninger. Berørte parter har anledning til å delta i prosessen.

Høringsdokumentet finner du i høyremenyen.

Eventuelle innspill til saken merkes med saksnr. 2018/6850 og sendes innen 15. september 2018 til post@miljodir.no, med kopi til mari.lise.sjong@miljodir.no. Miljødirektoratet vil videreformidle innkomne uttalelser til svenske myndigheter.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker