Fordypning av oversiktsplan for Nordby – Svinesund i Strömstad kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/3495)

Strömstad kommune i Sverige har over lengre tid arbeidet med en oversiktsplan for området Nordby – Svinesund. Hovedformålet med planen er å øke handelsarealet til nesten det dobbelte, fra 120 000 m2 til 220 000 m2. Det planlegges en omfattende ombygging av veinettet med etablering av ringvei rundt handelsområdet på Nordby, og endringer ved avkjørsel fra E6.

Miljødirektoratet som kontaktpunkt for Espoo-konvensjonen om grenseoverskridende virkninger har ikke blitt informert om denne planen, som potensielt kan ha vesentlige miljøkonsekvenser for Norge. Planforslaget har nå vært på høring, og nabokommunene Halden og Hvaler har vært direkte involvert. På forespørsel fra Miljødirektoratet har svenske Espoo-myndigheter nå bestemt at planen oversendes Norge som sak etter Espoo-konvensjonens om grenseoverskridende miljøvirkninger, men med begrenset høringsfrist.

Dersom myndigheter eller andre berørte ønsker å uttale seg til planforslaget, finnes saksdokumenter på http://www.stromstad.se/fop_ns . Høringsdokumenter finnes i høyremenyen.

Frist for uttalelse er 29. mars 2018. Uttalelse sendes på grunn av kort frist direkte til registrator@naturvardsverket.se (merket NV-02267-18) og til Strömstad kommune ks@stromstad.se (merket KS/2009-0085), med kopi til post@miljodir.no og mari.lise.sjong@miljodir.no.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Østfold fylkeskommune

20.04.18

Firma: Østfold fylkeskommune

Relaterte lenker