Ed SV vindkraftverk i Dals-Eds kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/10228)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for et vindkraftanlegg ved Ed i Dals-Ed kommune i Sverige. Forslaget omfatter opptil 10 vindturbiner med en totalhøyde på maks 230 meter. Anlegget planlegges ca. sju km fra grensen til Norge (Halden kommune).

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Dersom myndigheter eller andre berørte ønsker å delta i den videre prosessen knyttet til vindkraftanlegget, har synspunkter på hva som bør inngå i den kommende konsekvensutredningen eller for øvrig har merknader til planene, finnes saksdokumenter i høyremenyen på denne siden.

Utbygger holder samrådsmøte 13. september. For myndigheter kl. 13.00-15.00 i kommunehuset i Ed. For allmennheten 17.00-20.00 i bygdegården Gamla Real, på Norra Moränvägen 1 i Ed.

Uttalelser sendes til Miljødirektoratet på post@miljodir.no med kopi til hanne.hegseth@miljodir.no.og mari.lise.sjong@miljodir.no. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 12. oktober 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser