Arealplan for Utsjoki kommune i Finland (2018/5773)

Miljødirektoratet har fått tilsendt forslag til arealplan for Utsjoki kommune i Finland. Utsjoki kommune grenser til de norske kommunene Tana, Nesseby og Karasjok. Planen omfatter særlig områder langs Tanaelva, og er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende virkninger, og den tilhørende Kiev-protokollen om miljøvurdering av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger.

Dersom berørte parter ønsker å komme med innspill til planforslaget, finnes dokumenter og plankart i høyremenyen. Uttalelser sendes direkte til finske myndigheter på kirjaamo@ym.fi med kopi til mirkka.saarela@ym.fi. Kopi sendes også til Miljødirektoratet på post@miljodir.no og mari.lise.sjong@miljodir.no. Frist for uttalelse er 16. juli 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker