Grensekryssende

Her finner du saker som omfatter planer eller tiltak i andre land som kan medføre vesentlige negative virkninger i Norge. Sakene er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende virkninger, og den tilhørende Kiev-protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger.

Planlegger oppgradering av lagringsanlegg for radioaktivt avfall på Risø, Danmark

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for oppgradering av lagringsanlegg for... 26.11.19

Strategisk konsekvensutredning for ny nettutviklingsplan i Tyskland for perioden 2019-2030 (2019/11311)

Miljødirektoratet har mottatt varsel fra Tyskland om strategisk konsekvensutredning (SEA... 11.09.19

Ed SV vindkraftverk i Dals-Eds kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/10228)

Miljødirektoratet har mottatt søknad med konsekvensutredning for Ed SV vindkraftanlegg i... 21.08.19

Vesterhav Syd og Vesterhav Nord offshore vindkraftverk - varsel etter Espoo-konvensjonen (2019/8262)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord... 28.06.19

Nasjonal plan for ny vurdering av vannkraft i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2019/6568)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om nasjonal plan for ny vurdering av eksisterende... 21.05.19

Gruvevirksomhet ved Kaunisvaara i Pajala kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2019/2158)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om søknad om ny tillatelse for gruvevirksomhet ved... 30.01.19

Norfolk Boreas Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/12792)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Norfolk Boreas Offshore Wind Farm... 09.11.18

Ed SV vindkraftverk i Dals-Eds kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/10228)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for et vindkraftanlegg ved Ed i Dals-Ed... 04.09.18

Notification regarding revision of the Danish statutory order on noise from wind turbines

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av... 13.07.18

Wylfa Newydd Nuclear generation station - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1077)

Miljødirektoratet har mottatt høringsutkast om planer for et nytt atomkraftanlegg ved... 09.07.18

Forslag til arealplan for svenske havområder (2018/6850)

Svenske myndigheter har utarbeidet forslag til arealplan for svenske havområder. Planene... 18.06.18

Arealplan for Utsjoki kommune i Finland (2018/5773)

Miljødirektoratet har fått tilsendt forslag til arealplan for Utsjoki kommune i Finland.... 23.05.18

Blå oversiktsplan for Norra Bohuslän (2018/4262)

Miljødirektoratet er blitt informert om pågående oversiktsplanlegging i sjøen utenfor... 03.04.18

Fordypning av oversiktsplan for Nordby – Svinesund i Strömstad kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/3495)

Strömstad kommune i Sverige har over lengre tid arbeidet med en oversiktsplan for område... 08.03.18

Mangslid vindkraftverk i Torsby kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/11848)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for vindkraftanlegget Mangslid i Torsby... 25.10.17

Romlig offshore nettplan for tysk økonomisk sone i Nordsjøen og Østersjøen (2017/8220)

Miljødirektoratet har blitt informert om revisjon av romlig offshore nettplan for tysk... 23.08.17

Regional plan for Norra Lappland i Finland (2017/7100)

Miljødirektoratet er blitt informert av finske myndigheter om oppstart av arbeidet med... 06.07.17

Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/2095)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm... 17.02.17

Hornsea Project Three Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1109)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Hornsea Project Three Offshore Wind... 08.02.17

Wylfa Newydd Nuclear generation station - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1077)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for et nytt atomkraftanlegg ved Wylfa,... 07.02.17