Søker om genmodifiserte oljerapslinjer (2016/11005)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-004 om markedsføring av de genmodifiserte oljerapslinjene MS8, RF3 og MS8 × RF8 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjene fått innført et pollineringskontrollsystem og herbicidtoleranse mot glufosinat-ammonium. Det søkes om fornyet godkjennelse av bruksområdene import, prosessering og fôr. Søker er Bayer CropScience GmbH.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 23. januar 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om fornyelsessøknaden finner du i høringsbrevet og i søknadssammendragene i høyremenyen. Sammendrag av denne fornyelsessøknaden var ikke tilgjengelig, så sammendragene fra de to forrige søknadene om MS8, RF3 og MS8 × RF3 kan benyttes. I tillegg er lenker til Miljødirektoratets helhetlige vurdering av originalsøknaden C/BE/96/01 samt VKMs helse- og miljørisikovurdering inkludert.

Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2016/11005.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2016/11005 og være Miljødirektoratet i hende senest 23. januar 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

03.02.17

Firma: Bioteknologirådet

Norsk institutt for bioøkonomi

03.02.17

Firma: Norsk institutt for bioøkonomi

GenØk

25.01.17

Firma: GenØk

Norges Miljøvernforbund

20.01.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker