Søker om genmodifisert soyalinje (2017/3534)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2013-115 om markedsføring av den genmodifiserte soyalinjen DAS-68416-4 x MON 89788 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjen fått innført resistens mot plantevernmidler som inneholder virkestoffene glyfosat, glufosinat-ammonium og 2,4-D. Det søkes om godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Dow AgroSciences LLC.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget til søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/3534.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Høringsinnspillene må merkes med 2017/3534, og være Miljødirektoratet i hende innen 8. mai 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk

11.05.17

Firma: GenØk

Bioteknologirådet

11.05.17

Firma: Bioteknologirådet

Norges Miljøvernforbund: 2017/3534

27.04.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker