Søker om genmodifisert soyalinje (2017/1018)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2016-135 om markedsføring av den genmodifiserte soyalinjen MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjen fått herbicidtoleranse mot glyfosat, glufosinat-ammonium og dicamba. Det søkes om godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Europe S.A./N.V.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 24. mars 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget til søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/1018.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2017/1018 og være Miljødirektoratet i hende senest 24. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk

29.03.17

Firma: GenØk

Veterinærinstituttet

27.03.17

Firma: Veterinærinstituttet

Bioteknologirådet

23.03.17

Firma: Bioteknologirådet

Havforskningsinstituttet

13.03.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Norges Miljøvernforbund: 2017/1018

02.03.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker