Søker om genmodifisert soya (2016/1908)

Søknad EFSA/GMO/NL/2015/126 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer er på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert soya MON87705 x MON87708 x MON89788.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen. 

Ifølge søknaden er den genmodifiserte soyalinjen modifisert for å oppnå endret fettsyresammensetning sammenlignet med konvensjonell soya, samt toleranse mot plantevernmidler inneholdende glyfosat og dicamba. Søker er Monsanto Company. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 18. april 2016. 

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-1908. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til GM-plantens innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget av søknaden i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-1908. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2016/1908 og være Miljødirektoratet i hende senest 18. april 2016.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

12.05.16

Firma: Vitenskapskomiteen for mattrygghet

GMO-FRI

21.04.16

Firma: GMO-FRI

GenØk

20.04.16

Firma: GenØk

Nettverk for GMO-fri mat og fòr: soya 2015 - 126

18.04.16

Firma: Nettverk for GMO-fri mat og fòr

Norges Miljøvernforbund

13.04.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker