Søker om genmodifisert rapslinje (2017/3155)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-BE-2016-138 om markedsføring av den genmodifiserte rapslinje MS11 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjen fått innført hannsterilitet og resistens mot plantevernmidler som inneholder glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Bayer CropScience N.V.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget til søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/3155.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Høringsinnspillene må merkes med 2017/3155, og være Miljødirektoratet i hende innen 10. mai 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

24.05.17

Firma: Bioteknologirådet

GenØk - Centre for Biosafety

15.05.17

Firma: GenØk - Centre for Biosafety

Norges Miljøvernforbund: 2017/3155

18.04.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Havforskningsinstituttet

18.04.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker