Søker om genmodifisert nellik (2016/9420)

Fornyelsessøknad C/NL/04/02_001 under direktiv 2001/18/EF om import, distribusjon og salg av genmodifisert nellik (Dianthus caryophyllus) 123.2.38 Moonlite™ er på offentlig høring.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse.

Ifølge søknaden har nelliklinjen fått endret blomsterfarge samt herbicidresistens som seleksjonsmarkør. Det søkes om fornyelse av godkjenning til bruksområdene import, distribusjon og salg. Søker er Suntory Flowers Limited.

Fornyelsessøknaden og vurderingsrapporter, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut i høyremenyen. Miljødirektoratet ber om kommentarer og synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt om etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema tilgjengelig på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Pb 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2016/9420, og være Miljødirektoratet i hende innen 12. oktober 2016.

 

Kontakt

rådgiver Jakob Koldingsnes, artsseksjonen

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

21.10.16

Firma: Bioteknologirådet

GenØk - Senter for Biosikkerhet

12.10.16

Firma: GenØk - Senter for Biosikkerhet

Norges Miljøvernforbund

06.10.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund: 2016/9420

06.10.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker