Søker om genmodifisert maislinje (2017/3344)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2016-137 om markedsføring av den genmodifiserte maislinjen GA21 × T25 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjen fått herbicidtoleranse mot glyfosat og glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Syngenta Crop Protection NV/SA, Brussel, Belgia.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget til søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/3344.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Høringsinnspillene må merkes med 2017/3344, og være Miljødirektoratet i hende innen 8. mai 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

19.05.17

Firma: Bioteknologirådet

GenØk

11.05.17

Firma: GenØk

Havforskningsinstituttet

18.04.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Norges Miljøvernforbund: 2017/3344

18.04.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker