Søker om genmodifisert maislinje (2017/1017)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2016-134 om markedsføring av den genmodifiserte maislinjen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjen fått herbicidtoleranse mot glyfosat, insektsresistens mot visse Lepidoptera-arter og økt tørketoleranse. Det søkes om godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Europe S.A./N.V.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 22. mars 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget til søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/1017.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2017/1017 og være Miljødirektoratet i hende senest 22. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk

28.03.17

Firma: GenØk

Bioteknologirådet

27.03.17

Firma: Bioteknologirådet

Veterinærinstituttet

24.03.17

Firma: Veterinærinstituttet

Norges Miljøvernforbund

16.03.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Havforskningsinstituttet

13.03.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker