Søker om genmodifisert mais (2017/8570)

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden er maislinjen gjort resistent mot visse insekter i Diabrotica slekten, og er tolerant ovenfor plantevernmidler inneholdende glufosinat ammonium. Det søkes om godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Syngenta Crop Protection NV/SA på vegne av Syngenta Crop Protection AG.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i søknadssammendraget i høyremenyen.

Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/8570.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Innspill kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Innspillet må merkes 2017/8570.

Høringsfrist er 25.oktober 2017

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk

01.11.17

Firma: GenØk

Bioteknologirådet

18.10.17

Firma: Bioteknologirådet

Norges Miljøvernforbund

15.09.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker