Søker om genmodifisert mais (2017/5156)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-008 om markedsføring av den genmodifiserte maislinjen 1507 × NK603 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjene fått innført herbicidtoleranse mot glyfosat og glufosinat-ammonium samt resistens mot enkelte insektskadegjørere i Lepidoptera-ordenen. Det søkes om fornyet godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søkerne er Pioneer Hi-Bred International, Inc. representert av Pioneer Overseas Corporation og Dow groSciences LLC representert av Dow AgroSciences Europe

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 7. august 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om fornyelsessøknaden finner du i høringsbrevet og i søknadssammendragene i høyremenyen.

Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/5156.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2017/5156 og være Miljødirektoratet i hende senest 7. august 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk-Senter for biosikkerhet: 2017/5156

11.07.17

Firma: GenØk - Senter for biosikkerhet

Norges Miljøvernforbund: 2017/5156

22.06.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker