Søker om genmodifisert mais (2017/4375)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-007 om markedsføring av den genmodifiserte maislinjen NK603 × MON 810 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjene fått innført herbicidtoleranse mot glyfosat. Det søkes om fornyet godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Company, representert av Monsanto Europe S.A./N.V.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 12. juni 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om fornyelsessøknaden finner du i høringsbrevet og i søknadssammendragene i høyremenyen.

Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/4375.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2017/4375 og være Miljødirektoratet i hende senest 12. juni 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk

20.06.17

Firma: GenØk

Norges Miljøvernforbund

19.05.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Havforskningsinstituttet

12.05.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker