Søker om genmodifisert mais (2016/9453)

Offentlig høring av fornyelsessøknaden EFSA-GMO-RX-003 om markedsføring av genmodifisert maislinje DAS-59122-7 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22 september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har maislinjen fått innført resistens mot flere insektarter i Coleoptera-ordenen, samt toleranse mot plantevernmidler som inneholder virkestoffet glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Pioneer Overseas Corporation og Dow AgroSciences Europe Ltd.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 2. desember 2016.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet, i sammendraget til fornyelsessøknaden og i sammendraget til originalsøknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2016/9453.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2016/9453 og være Miljødirektoratet i hende senest 2. desember 2016.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

14.12.16

Firma: Bioteknologirådet

GenØk

02.12.16

Firma: GenØk

Norges Miljøvernforbund: 2016/9453

01.12.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker