Søker om genmodifisert mais (2016/4313)

Søknad EFSA-GMO-DE-2016-130 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer er på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais VCO-Ø1981-5.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen. 

I følge søknaden er maislinjen gjort tolerant mot plantevernmidler inneholdende glyfosat. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Genective. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 22. juni 2016.

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-4313. Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold knyttet til den genmodifiserte maisens innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget av søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2016/4313.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2016/4313 og være Miljødirektoratet i hende senest 22. juni 2016.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

20.07.16

Firma: Bioteknologirådet

GenØk - Senter for biosikkerhet

27.06.16

Firma: GenØk - Senter for biosikkerhet

Norges Miljøvernforbund

21.06.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund: 2016/4313

16.06.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker