Søker om genmodifisert mais (2015/11755)

Søknad EFSA/GMO/BE/2015/125 under EU-forordning 1829/2003 er på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais MON87403.

Genmodifiserte organismer

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.  

 Ifølge søknaden er den genmodifiserte maislinjen modifisert for å oppnå en økt biomasse av maiskolben på et tidlig reproduktivt stadium (R1) sammenlignet med konvensjonell mais. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Company. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 22. desember 2015.

Organisme: Mais (Zea mays L.)

Produktets navn (event): MON87403

Søker: Monsanto Company

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-11755. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til GM-plantens innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til Kine Rautio Øverland.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget av søknaden i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-11755. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2015/11755 og være Miljødirektoratet i hende senest 22. desember 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norsk institutt for bioøkonomi

25.01.16

Firma: Norsk institutt for bioøkonomi

Norges Miljøvernforbund

07.01.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Bioteknologirådet

04.01.16

Firma: Bioteknologirådet

GenØk

04.01.16

Firma: GenØk

Nettverk GMO-fri mat og fôr: høring GM Mais

14.12.15

Firma: Nettverk GMO-fri mat og fôr

Tema

Relaterte lenker