Søker om genmodifisert bomull (2016/9712)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2014-122 om markedsføring av genmodifisert bomull GHB614 × T304-40 × GHB119 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GHB614 × T304-40 × GHB119 reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har bomullslinjen fått innført resistens mot flere insektarter i Lepidoptera-ordenen, samt toleranse mot plantevernmidler som inneholder virkestoffene glyfosat og glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Bayer CropScience N.V.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 7. desember 2016.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget til søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2016/9712.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2016/9712 og være Miljødirektoratet i hende senest 7. desember 2016.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

19.12.16

Firma: Bioteknologirådet

Norsk institutt for bioøkonomi

08.12.16

Firma: Norsk institutt for bioøkonomi

GenØk – senter for biosikkerhet

08.12.16

Firma: GenØk – senter for biosikkerhet

Norges Miljøvernforbund

25.11.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Havforskningsinstituttet

14.11.16

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker