Søker om genmodifisert bomull (2015/9649)

Søknad EFSA/GMO/NL/2011/94 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert bomull GHB614xLLCotton25xMON15985.

Ifølge søknaden er GHB614xLLCotton25xMON15985 resistent mot angrep fra larver innen ordenen Lepidoptera, samt plantevernmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Bayer CropScience AG.

Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 13. oktober 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

21.10.15

Firma: Bioteknologirådet

Norges Miljøvernforbund

14.10.15

Firma: Norges Miljøvernforbund

GMO-fri mat og fôr

14.10.15

Firma: GNO-fri mat og fôr

GenØk - Senter for Biosikkerhet

13.10.15

Firma: GenØk - Senter for Biosikkerhet

Nettverk GMO-fri mat og fôr: Høring GM bomull

13.10.15

Firma: Nettverk GMO-fri mat og fôr

Tema

Relaterte lenker