Søker om dyrking av genmodifisert mais 1507 (2017/112)

Offentlig høring av søknad C/ES/01/01 om dyrking av genmodifisert mais 1507 under Råds- og Parlamentsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har maislinjen fått innført resistens mot flere insektarter i Lepidoptera-ordenen, samt toleranse mot plantevernmidler som inneholder virkestoffet glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjenning til bruksområdet dyrking. Søkere er Pioneer Hi-Bred International og Mycogen Seeds.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 1. september 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet, i sammendraget til søknaden, mottakerlandets vurdering, VKMs helse- og miljørisikovurdering og Bioteknologirådets uttalelse. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/112.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2017/112 og være Miljødirektoratet i hende senest 1. september 2017.

Du finner høringsdokumentene i menyen til høyre.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk

05.09.17

Firma: GenØk

Mattilsynet

05.09.17

Firma: Mattilsynet

Norges Miljøvernforbund: 2017/112

08.08.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Relaterte lenker