Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2014/123 under EU-forordning 1829/2003 (2015/5918)

Søknad EFSA/GMO/NL/2014/123 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais 4114, som ifølge søknaden gir plantene resistens mot angrep fra larver innen ordnene Lepidoptera og Coleoptera, samt plantevernmidler med glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Pioneer Hi-Bred International, Inc. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 17. august 2015.

Organisme: Mais (Zea mays L.)

Produktets navn (event): 4114

Søker: Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Søknaden gjelder bruksområdene;

  • Genmodifiserte planter til bruk i mat
  • Mat som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Mat produsert fra genmodifiserte planter eller inneholdende ingredienser produsert fra genmodifiserte planter
  • Genmodifiserte planter for bruk i fôr
  • Fôr som inneholder eller består av genmodifiserte planter
  • Fôr produsert fra genmodifiserte planter
  • Andre produkter enn mat og fôr som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Import og prosessering av genmodifiserte planter  

Sentrale innsatte sekvenser og sekvensenes funksjon:

Symbol

Navn

Kilde

Funksjon

Cry1F

 

Bacillus thuringiensis subsp. aizwai

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler)

Cry34Ab1

 

Bacillus thuringiensis

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Coleoptera

Cry35Ab1

 

 

Bacillus thuringiensis

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Coleoptera

Pat

Fosfinotricin acetyltransferase

Streptomyces viridochromogenes

Gjør ifølge søknaden plantene tolerante mot plantevernmidler med glufosinat-ammonium

Se sammendraget av søknaden for fullstendig oversikt over innsatte sekvenser.

Status i Norge: Mais 4114 er ikke godkjent for noen bruksområder i Norge.

Status i EU: Mais 4114 er ikke godkjent for noen bruksområder i EU.

Status for øvrig: Ifølge søknaden er det søkt om godkjenning for alle bruksområder, inkludert dyrking i USA, Canada og Japan. I tillegg er det søkt om godkjenning for bruksområdene mat og fôr i en rekke land som har et regulatorisk godkjenningssystem på plass.

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-5918. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til diem.hong.thi.tran@miljodir.no.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-5918. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljødirektoratet.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2015/5918 og være Miljødirektoratet i hende senest 17. august 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norsk institutt for bioøkonomi

28.08.15

Firma: Norsk institutt for bioøkonomi

Nettverk for GMO-fri Mat og for

19.08.15

Firma: Nettverk for GMO-fri Mat og for

Nettverk for GMO-fri mat og fòr: GMO

17.08.15

Firma: Nettverk for GMO-fri mat og fòr

Veterinærinstituttet

17.08.15

Firma: Veterinærinstituttet

GenØk

17.08.15

Firma: GenØk

Norges Miljøvernforbund: 2015/5918

23.07.15

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker