Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/DE/2011/103 under EU-forordning 1829/2003 (2014/11536)

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 21. oktober 2014.

Organisme: Mais (Zea mays L.)

Produktets navn (event): Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21

Søker: Syngenta Crop Protection AG

Søknaden gjelder bruksområdene;

  • Genmodifiserte planter til bruk i mat
  • Mat som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Mat produsert fra genmodifiserte planter eller inneholdende ingredienser produsert fra genmodifiserte planter
  • Genmodifiserte planter for bruk i fôr
  • Fôr som inneholder eller består av genmodifiserte planter
  • Fôr produsert fra genmodifiserte planter
  • Andre produkter enn mat og fôr som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Import og prosessering av genmodifiserte planter

Sentrale innsatte sekvenser og sekvensenes funksjon:

Symbol

Navn

Kilde

Funksjon

cry1Ab

 

Bacillus thuringiensis

Gir i følge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler).

 

cry1F

 

Bacillus thuringiensis

Gir i følge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler).

 

mcry3A

 

Bacillus thuringiensis

Gir i følge søknaden beskyttelse mot biller av slekten Diabrotica, herunder Western Corn Rootworm (D. virgifera).

Vip3Aa

 

Bacillus thuringiensis

Gir i følge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler).

 

eCry3.1Ab

 

Bacillus thuringiensis

Gir i følge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra skadeinsekter i billeslekten Diabrotica.

 

pmi

Fosfomannose isomerase

Escherichia coli

Gjør i følge søknaden plantene i stand til å benytte mannose som primær karbonkilde.

 

mepsps

Modifisert 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfatsyntase

Zea mays L.

Gir i følge søknaden plantene resistens mot plantevernmidler med glyfosat.

pat

Fosfinotricin acetyltransferase

Streptomyces viridochromogenes

Gir i følge søknaden plantene toleranse plantevernmidler med glufosinat-ammonium.

 

Se sammendraget av søknaden for fullstendig oversikt over innsatte sekvenser.

Status i Norge: Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21er ikke godkjent for noen bruksområder i Norge. Ingen av foreldrelinjene er helle godkjent for omsetning i Norge.

Status i EU: Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21er ikke godkjent for noen bruksområder i EU. Alle enkelt linjer og ulike hybrider er godkjent i EU til import, prosessering, mat og fôr.

Status for øvrig: Ifølge søknaden er Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21ikke godkjent for noen bruksområder i noen tredjeland. 

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2014-11536. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til diem.hong.thi.tran@miljodir.no.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2014-11536. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljødirektoratet.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2014/11536 og være Miljødirektoratet i hende senest 21. oktober 2014.

Kontakt

seniorrådgiver Diem Hong Thi Tran
Artsseksjonen
telefon: 464 15 050

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk Senter for Biosikkerhet

23.10.14

Firma: GenØk Senter for Biosikkerhet

Norges Bondelag

15.10.14

Firma: Norges Bondelag

Norges Miljøvernforbund: 2014/11536

14.10.14

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tjenester og verktøy