Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2013/118 under EU-forordning 1829/2003 (2015/5919)

Søknad EFSA/GMO/BE/2013/118 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 og alle linjer med ulike kombinasjoner av foreldrelinjene. Ifølge søknaden er den genmodifiserte maislinjen resistent mot angrep fra larver innen ordnene Lepidoptera og Coleoptera, samt plantevernmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Company. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 17. august 2015.

Organisme: Mais (Zea mays L.)

Produktets navn (event): MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122

Søker: Monsanto Company

Søknaden gjelder bruksområdene;

  • Genmodifiserte planter til bruk i mat
  • Mat som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Mat produsert fra genmodifiserte planter eller inneholdende ingredienser produsert fra genmodifiserte planter
  • Genmodifiserte planter for bruk i fôr
  • Fôr som inneholder eller består av genmodifiserte planter
  • Fôr produsert fra genmodifiserte planter
  • Andre produkter enn mat og fôr som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Import og prosessering av genmodifiserte planter   

Sentrale innsatte sekvenser og sekvensenes funksjon:

Symbol

Navn

Kilde

Funksjon

Cry1A.105

 

Bacillus thuringiensis

modifisert

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler)

Cry2Ab2

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler)

CP4 epsps

 

CP4 EPSPS

 

Agrobacterium sp.strain CP4

Gjør ifølge søknaden plantene tolerante mot plantevernmidler med glyfosat

CP4 epsps L214P

CP4 EPSPS L214P

 

Agrobacterium sp.strain CP4

Gjør ifølge søknaden plantene tolerante mot plantevernmidler med glyfosat

Cry1F

 

Bacillus thuringiensis

subsp. aizwai

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler)

Cry34Ab1

 

Bacillus thuringiensis

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Coleoptera

Cry35Ab1

 

 

Bacillus thuringiensis

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Coleoptera

Pat

Fosfinotricin acetyltransferase

Streptomyces viridochromogenes

Gjør ifølge søknaden plantene tolerante mot plantevernmidler med glufosinat-ammonium

Se sammendraget av søknaden for fullstendig oversikt over innsatte sekvenser.

Status i Norge: MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 og ingen av foreldrelinjene er ikke godkjent for noen bruksområder i Norge.

Status i EU: MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 og foreldrelinjen MON87427 er ikke godkjent for noen bruksområder i EU. Foreldrelinjene MON89034, 1507, MON88017 og 59122 er i EU godkjent for bruksområdene mat, fôr, import og prosessering.

Status for øvrig: Ifølge søknaden er det søkt om godkjenning for alle bruksområder i USA, Canada, Japan, Mexico og Taiwan, og er planlagt søkt i Argentina. Det skal søkes om godkjenning i land som importerer betydelige mengder mais til mat og fôr og som har et regulatorisk godkjenningssystem på plass. Søknad om godkjenning til bruk i mat og fôr er søkt i Singapore og Colombia. I tillegg, hvor det er hensiktsmessig, er det også planlagt å søke om godkjenning i land som importerer betydelige mengder mais, men som ikke har et formelt regulatorisk godkjenningssystem på plass. Maislinjen MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 ikke godkjent for noen bruksområder i noen tredjeland.

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-5919. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til diem.hong.thi.tran@miljodir.no.

Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-5919. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljødirektoratet.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2015/5919 og være Miljødirektoratet i hende senest 17. august 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norsk institutt for bioøkonomi

28.08.15

Firma: Norsk institutt for bioøkonomi

Veterinærinstituttet

17.08.15

Firma: Veterinærinstituttet

GenØk

17.08.15

Firma: GenØk

Nettverk for GMO-fri mat og fòr: GMO

17.08.15

Firma: Nettverk for GMO-fri mat og fòr

Nettver: GMO

17.08.15

Firma: Nettver

Nettverk for GMO-fri mat og fòr: GMO

17.08.15

Firma: Nettverk for GMO-fri mat og fòr

Norges Miljøvernforbund: 2015/5919

23.07.15

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker