Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2013/117 under EU-forordning 1829/2003 (2015/5920)

Søknad EFSA/GMO/BE/2013/117 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais MON87427xMON89034xNK603, som ifølge søknaden gir plantene resistens mot angrep fra larver innen ordenen Lepidoptera og plantevernmidler med glyfosat. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Company. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 17. august 2015.

Organisme: Mais (Zea mays L.)

Produktets navn (event): MON87427xMON89034xNK603

Søker: Monsanto Company

Søknaden gjelder bruksområdene;

  • Genmodifiserte planter til bruk i mat
  • Mat som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Mat produsert fra genmodifiserte planter eller inneholdende ingredienser produsert fra genmodifiserte planter
  • Genmodifiserte planter for bruk i fôr
  • Fôr som inneholder eller består av genmodifiserte planter
  • Fôr produsert fra genmodifiserte planter
  • Andre produkter enn mat og fôr som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Import og prosessering av genmodifiserte planter   

Sentrale innsatte sekvenser og sekvensenes funksjon:

Symbol

Navn

Kilde

Funksjon

Cry1A.105

 

Bacillus thuringiensis

modifisert

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler)

Cry2Ab2

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera (sommerfugler)

CP4 epsps

 

CP4 EPSPS

 

Bacillus thuringiensis

Gjør ifølge søknaden plantene tolerante mot plantevernmidler med glyfosat

CP4 epsps L214P

CP4 EPSPS L214P

 

Streptomyces viridochromogenes

Gjør ifølge søknaden plantene tolerante mot plantevernmidler med glyfosat

Se sammendraget av søknaden for fullstendig oversikt over innsatte sekvenser.

Status i Norge: MON87427xMON89034xNK603 og ingen av foreldrelinjene er ikke godkjent for noen bruksområder i Norge.

Status i EU: MON87427xMON89034xNK603 og foreldrelinjen MON87427 er ikke godkjent for noen bruksområder i EU. Foreldrelinjene MON89034 og NK603 er i EU godkjent for bruksområdene mat, fôr, import og prosessering.

Status for øvrig: Ifølge søknaden er det søkt om godkjenning for alle bruksområder i USA og Canada. Det skal søkes om godkjenning i land som importerer betydelige mengder mais fra USA og som har et regulatorisk godkjenningssystem på plass, bl.a. Colombia, Japan, Korea, Mexico, Filipinene og Taiwan. I tillegg, hvor det er hensiktsmessig, er det også planlagt å søke om godkjenning i land som importerer betydelige mengder mais, men som ikke har et formelt regulatorisk godkjenningssystem på plass. MON87427xMON89034xNK603 ikke godkjent for noen bruksområder i noen tredjeland.

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-5920. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til diem.hong.thi.tran@miljodir.no.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-5920. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljødirektoratet.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2015/5920 og være Miljødirektoratet i hende senest 17. august 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norsk institutt for bioøkonomi

28.08.15

Firma: Norsk institutt for bioøkonomi

Genøk

18.08.15

Firma: Genøk

Veterinærinstituttet

17.08.15

Firma: Veterinærinstituttet

Norges Miljøvernforbund: 2015/5920

23.07.15

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker