Søknad om genmodifisert mais EFSA-GMO-RX-001 (2015/9179)

Søknad EFSA-GMO-RX-001 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais 1507 og fornying av gjeldende godkjenning i EU under 2001/18/EF og 1829/2003/EF. 

Ifølge søknaden er den genmodifiserte maislinjen resistent mot angrep fra larver innen ordenen Lepidoptera, samt plantevernmidler med glufosinat-ammonium.

Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Dow AgroSciences LLC.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 30. september 2015.

Organisme: Mais (Zea mays L.)

Produktets navn (event): 1507

Unik identifiseringskode: DAS-Ø15Ø7-1

Handelsnavn: Herculex® I Insect Protection

Søker: Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Dow AgroSciences LLC

Søknaden gjelder bruksområdene;

  • Genmodifiserte planter til bruk i mat
  • Mat som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Mat produsert fra genmodifiserte planter eller inneholdende ingredienser produsert fra genmodifiserte planter
  • Genmodifiserte planter for bruk i fôr
  • Fôr som inneholder eller består av genmodifiserte planter
  • Fôr produsert fra genmodifiserte planter
  • Andre produkter enn mat og fôr som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Import og prosessering av genmodifiserte planter  

 

Sentrale innsatte sekvenser og sekvensenes funksjon:

Symbol

Navn

Kilde

Funksjon

cry1F

 

Bacillus thuringiensis

(modifisert)

Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen ordenen Lepidoptera (sommerfugler)

pat

Fosfinotricin acetyltransferase

Streptomyces viridochromogenes

Gjør ifølge søknaden plantene tolerante mot plantevernmidler med glufosinat-ammonium

Se sammendraget av søknaden for fullstendig oversikt over innsatte sekvenser.

Status i Norge: Mais 1507 er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv (2001/18/EF) for bruksområdene fôr og andre produkter enn mat. Det er ikke nedlagt et norsk forbud mot mais 1507 for disse bruksområdene. Det er derfor tillatt å omsette mais 1507 i Norge til disse bruksformålene. Godkjenning etter EUs mat- og fôrforordning (1829/2003/EF) for bruksområdet mat er ikke gjeldende i Norge da forordningen ikke er tatt inn i norsk lovverk. 

Status i EU: Mais 1507 er godkjent i EU for bruksområdene mat og fôr etter utsettingsdirektivet og mat- og fôrforordningen i henholdsvis 2005 og 2006 for 10 år. Godkjenningene er gått ut, og forlengelsen av godkjenningene er under behandling i EU. Godkjenning av mais 1507 til dyrking er også under behandling i EU.

Status for øvrig: Ifølge søknaden er mais 1507 godkjent for bruksområdene mat, fôr og dyrking i USA i 2001 og har vært dyrket siden 2003. Mais 1507 er godkjent til dyrking i Argentina, Brasil, Canada, Colombia, Honduras, Japan, Paraguay, Filippinene, Sør-Afrika og Uruguay. På verdensbasis har 49 land (inkl. de 28 EU-landene) godkjent mais 1507 til import og/eller bruk som mat og fôr.

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-9179. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til diem.hong.thi.tran@miljodir.no.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-9179. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljødirektoratet.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2015/9179 og være Miljødirektoratet i hende senest 30. september 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk - Senter for biosikkerhet

29.09.15

Firma: GenØk - Senter for biosikkerhet

Nettverk GMO-fri mat og fôr: GMO høring

28.09.15

Firma: Nettverk GMO-fri mat og fôr

Norges Miljøvernforbund: 2015/9179

22.09.15

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker