GMO

Her finner du høringssaker om genmodifiserte organismer (GMO) fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/DE/2011/103 under EU-forordning 1829/2003 (2014/11536)

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 21. oktober 2014. 11.09.14

Søknad om bruk av genmodifisert oljeraps MON88302xMS8xRF3, søknad EFSA/GMO/NL/2013/119 (2014/7565)

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 18. august 2014. 01.07.14

Høring av søknad C/NL/13/02, nellik FLO-40685-1 under direktiv 2001/18

Miljødirektoratet har mottatt en søknad under Direktiv 2001/18/EF om omsetning av... 15.05.14

Høring av søknad EFSA/GMO/NL/2013/116 under EU-forordning 1829/2003 (2014/3727)

Dow AgroSciences LLC søker om godkjenning for omsetning av den genmodifiserte soya... 04.04.14

Søknad om bruk av genmodifisert bomull, søknad EFSA/GMO/NL/2009/68 (2013/7412)

Genmodifisert bomull 281-24-236x3006-210-23xMON88913 har fått tilført genene cry1F ,... 07.10.13

Søknad om bruk av genmodifisert soya søknad EFSA/GMO/NL/2012/108 (2013/7562)

MON 87708 x MON 89788 er resultat av konvensjonell kryssing mellom to genmodifiserte... 07.10.13

Søknad om bruk av genmodifisert bomull MON 88701, søknadsnr. EFSA/GMO/NL/2013/114 (2013/3791)

MON 88701 har fått tilført genene dmo og bar, som ifølge søknaden gir plantene resistens... 13.08.13