GMO

Her finner du høringssaker om genmodifiserte organismer (GMO) fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Klinisk utprøving av GMO-legemiddel AG017 (2019/3472)

Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologiloven av legemiddel AG017, som... 27.09.19

Klinisk utprøving av GMO-legemiddel ONCOS-102 (2018/13116)

Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologiloven av legemiddel ONCOS-102,... 28.01.19

Søker om klinisk utprøving av GMO-legemiddel FLT190 (2018/12980)

Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologiloven av legemiddel FLT190, som... 10.01.19

Søker om klinisk utprøving av GMO-legemiddel HB-101 (2018/12974)

Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologiloven av legemiddel HB-101, som... 11.01.19

Søker om genmodifisert nellik (2018/9473)

Søknad om fornyet godkjenning - fornyelsessøknad C/NL/06/01_001 fremmet under direktiv... 04.10.18

Søker om genmodifisert mais (2017/8570)

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven... 01.09.17

Søker om dyrking av genmodifisert mais 1507 (2017/112)

Offentlig høring av søknad C/ES/01/01 om dyrking av genmodifisert mais 1507 under Råds- ... 06.07.17

Søker om dyrking av genmodifisert mais Bt11 (2016/8794)

Offentlig høring av søknad C/F/96.05.10 om dyrking av genmodifisert mais Bt11 under Råds... 06.07.17

Søker om genmodifisert mais (2017/5588)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2013-113 om markedsføring av den genmodifiserte... 15.06.17

Søker om genmodifisert mais (2017/5156)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-008 om markedsføring av den... 15.06.17

Søker om genmodifisert bomull (2017/5067)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2016-136 om markedsføring av genmodifisert bomull... 29.05.17

Søker om genmodifisert mais (2017/4375)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-007 om markedsføring av den... 09.05.17

Søker om genmodifisert sukkerbete (2017/4374)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-006 om markedsføring av den... 09.05.17

Søker om genmodifisert mais (2017/4373)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-005 om markedsføring av den... 09.05.17

Søker om genmodifisert soyalinje (2017/3534)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2013-115 om markedsføring av den genmodifiserte... 05.04.17

Søker om genmodifisert soyalinje (2017/2793)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2016-132 om markedsføring av den genmodifiserte... 31.03.17

Søker om genmodifisert rapslinje (2017/3155)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-BE-2016-138 om markedsføring av den genmodifiserte... 31.03.17

Søker om genmodifisert maislinje (2017/3344)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2016-137 om markedsføring av den genmodifiserte... 31.03.17

Søker om genmodifisert soyalinje (2017/1018)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2016-135 om markedsføring av den genmodifiserte... 23.02.17

Søker om genmodifisert maislinje (2017/1017)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2016-134 om markedsføring av den genmodifiserte... 22.02.17

Søker om genmodifisert maislinje (2017/1003)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-DE-133 om markedsføring av den genmodifiserte... 15.02.17

Søker om genmodifisert oljerapslinje (2017/781)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-002 om markedsføring av den... 06.02.17

Søker om genmodifisert mais (2016/11192)

Offentlig høring om søknad EFSA-GMO-NL-2013-112 om markedsføring av genmodifisert mais M... 03.01.17

Søker om genmodifiserte oljerapslinjer (2016/11005)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-004 om markedsføring av de genmodifiser... 19.12.16

Søker om genmodifisert bomull (2016/9712)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2014-122 om markedsføring av genmodifisert bomull... 09.11.16

Søker om genmodifisert mais (2016/9453)

Offentlig høring av fornyelsessøknaden EFSA-GMO-RX-003 om markedsføring av genmodifisert... 02.11.16

Søker om genmodifisert nellik (2016/9420)

Fornyelsessøknad C/NL/04/02_001 under direktiv 2001/18/EF om import, distribusjon og sal... 20.09.16

Søker om genmodifisert mais (2016/6018)

Søknad EFSA-GMO-NL-2016-131 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003... 01.07.16

Søker om genmodifisert mais (2016/4313)

Søknad EFSA-GMO-DE-2016-130 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003... 25.05.16

Søker om genmodifisert soya (2016/1908)

Søknad EFSA/GMO/NL/2015/126 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003... 17.03.16

Søker om genmodifisert mais (2016/2722)

Søknad EFSA/GMO/NL/2015/127 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003... 17.03.16

Søker om genmodifisert mais (2015/11755)

Søknad EFSA/GMO/BE/2015/125 under EU-forordning 1829/2003 er på offentlig høring. Søknad... 01.12.15

Søker om genmodifisert mais (2015/11039)

Søknad EFSA/GMO/NL/2013/124 under EU-forordning 1829/2003 er på offentlig høring. Søknad... 23.10.15

Søker om genmodifisert soya (2015/9902)

Søknad EFSA/GMO/NL/2013/120 under EU-forordning 1829/2003 fra CropScience LP og M.S.... 01.10.15

Søker om genmodifisert bomull (2015/9649)

Søknad EFSA/GMO/NL/2011/94 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig... 22.09.15

Søknad om genmodifisert mais EFSA-GMO-RX-001 (2015/9179)

Søknad EFSA-GMO-RX-001 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig hørin... 07.09.15

Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2013/117 under EU-forordning 1829/2003 (2015/5920)

Søknad EFSA/GMO/BE/2013/117 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig... 02.07.15

Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2013/118 under EU-forordning 1829/2003 (2015/5919)

Søknad EFSA/GMO/BE/2013/118 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig... 02.07.15

Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2014/123 under EU-forordning 1829/2003 (2015/5918)

Søknad EFSA/GMO/NL/2014/123 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig... 02.07.15

Monsanto Company søker om godkjenning av genmodifisert soya MON 87751 (2015/1816)

Søknad EFSA/GMO/ NL/2014/121 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig... 06.03.15