De store verneområdene, som nasjonalparker, sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og de er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet. Foto: Snøhetta.

Norges nasjonalparker

I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder – fra hav til fjell. For oss, for kommende generasjoner og for naturens egen skyld. Norges 46 nasjonalparker, 39 på fastlandet og sju på Svalbard, byr på et mangfold av muligheter og opplevelser.

Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.. De er både på fjellet og ved og i sjøen.

Nasjonalparkene skal brukes til friluftsliv, og annen aktivitet som ikke skader verneverdiene. Man kan blant annet gå på tur, fiske og jakte.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker