Villaksportalen: Laks, sjøørret og sjørøye

Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at vi sikrer mangfoldet innen artene og kan utnytte overskuddet. 

Bevaring og gjenoppbygging skjer ved regulering av fiske, kalking av vassdrag, bekjemping av parasitten Gyrodactylus salaris, drift av genbank for laks, lakseoppsyn, bygging av fisketrapper og fiskeutsettinger. Vi samarbeider med andre aktører innen forvaltning, forskning og næringsliv.

KONTAKT

Marianne Reitaas
Tlf: 976 22 531

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker